RohMepa

Renovatie- en onderhoudsmanagement

RohMépa zorgt ervoor dat renovatie en onderhoud past binnen de gestelde kaders en hanteert daarbij het GOTIK principe, oftewel sturen op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit in een goede mix. Hiermee wordt voorkomen dat een project niet op één onderdeel wordt gestuurd.

Binnen Renovatie- en onderhoudsmanagement bieden wij de volgende diensten aan:

  • Beheer en Onderhoud
  • Meerjarenonderhoudsplanning
  • Gebouwinspecties
  • Resultaatgericht onderhoud

Meer informatie

Energieprestatieadvies

RohMépa stelt energieprestatieadviezen op voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De adviezen kunnen wij uitbrengen door middel van een maatwerkadvies conform de BRL9500 of door middel van een uitgebreide energiescan. Naast het uitbrengen van adviezen stellen wij ook energielabels op.

Binnen energieprestatieadvies bieden wij de volgende diensten aan:

  • Opstellen energie-index/energielabel
  • Maatwerkadvies
  • Energiescan/advies

Meer informatie

Over RohMépa

LogoRohmepa

RohMépa is een bureau wat zich bezig houdt met renovatie- en onderhoudsmanagement voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Daarnaast brengt RohMépa energieprestatieadviezen uit.

Wij begeleiden en adviseren onze opdrachtgevers bij renovatie, onderhoud en energieprestatie en hanteren hiervoor een systematische en gestructureerde aanpak om zo de klantvraag te kunnen vertalen naar een gedegen advies.