Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud

Om een gebouw te kunnen beheren is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de kwaliteit waarin het gebouw zich nu bevindt en waar het in de toekomst naar toe moet gaan. Om de kwaliteit in kaart te brengen voeren wij gebouwinspecties uit. Het ervoor zorgen dat een gebouw aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen is een doorlopend proces. Renovatie en onderhoud zorgen ervoor dat een gebouw op zowel kort, middellang als lange termijn aan de kwaliteitseisen voldoen.

Om te komen tot renovatie of onderhoud zal aan de hand van een gebouwinspectie een plan van aanpak met maatregelen worden opgesteld. Dit plan van aanpak is gebaseerd op eisen/wensen en opties welke samen met de opdrachtgever zijn vastgesteld. Vervolgens kan er een directiebegroting worden opgesteld welke kan dienen om een budget vast te stellen of om een financieringsaanvraag in te dienen.

Zodra een akkoord is gekomen op het plan van aanpak dan wel de directiebegroting zal een bestek of technische omschrijving al dan niet voorzien van de benodigde tekeningen worden opgesteld om vervolgens een offerteaanvraag te kunnen uitbrengen. Wij begeleiden dit traject in samenspraak met de opdrachtgever en zullen een gedegen gunningsadvies uitbrengen.

Nadat een partij opdracht heeft gekregen om renovatie of onderhoudswerkzaamheden te mogen uitvoeren voeren wij directievoering en toezicht uit om ervoor te zorgen dat wat is vastgelegd in het plan van aanpak en bestek of technische omschrijving ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd volgens de regels en voorschriften.