Energie-index / energielabel

Opstellen energielabel / energieprestatierapport

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode hoe dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervallen.

Het zelf online aanvragen van een vereenvoudigd energielabel is vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Voor het bepalen van het nieuwe energielabel komt een vakbekwaam energieadviseur aan huis. De vakbekwame energieadviseur dient geregistreerd te staan bij QBISNL. Mark Eppink van RohMépa staat als vakbekwaam energieadviseur geregistreerd bij QBISNL, zie LINK

Sinds 2008 is een energielabel verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een woning. Indien er geen energielabel aanwezig is dan riskeert u een boete van € 170,-. Per 1 januari 2021 verandert het energielabel en de methode hoe het label bepaald wordt, in lijn met de herziening van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. De nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) heeft een nieuwe indicator voor de energieprestatie (in kWh/m2 per jaar). Alle huidige methoden en indicatoren vervallen daardoor. Dit betekent dat woningeigenaren vanaf 1 januari 2021 voor een aanvraag van het energielabel een afspraak moeten maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs, neemt de woning op en berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning en stelt een energielabelletter vast. De energielabelletter moet in de verkoop- of verhuuradvertentie worden vermeld. In het bijbehorende afschrift van het nieuwe energielabel staat vervolgens hoe de isolatie en installaties scoren en wat de verbetermogelijkheden zijn. Hiermee zorgt het energielabel voor meer bewustwording en is het een stimulans voor verduurzaming, en daarmee voor energiebesparing en CO2-reductie. Energielabels blijven 10 jaar geldig vanaf registratiedatum, ook energielabels die zijn geregistreerd voor 1 januari 2021.

De kosten voor het opstellen van een energielabel zijn afhankelijk van de grootte en vorm van de woning. Het energielabel van een appartement is sneller te bepalen dan van een grote villa. Het klinkt allemaal vrij eenvoudig, maar voor het bepalen van een energielabel moeten namelijk best wel wat werkzaamheden worden verricht.

  • 1. Het vergaren van informatie zoals bijvoorbeeld gevelaanzichten, plattegronden en rekeningen van eventuele verbouwingen waaruit blijkt welk isolatiemateriaal is aangebracht.
  • 2. Het bepalen van de oppervlakten van gevels, vloeren, daken, ramen vanaf bouwtekening. Indien er geen tekeningen aanwezig zijn, dienen de oppervlakten bij het bezoek aan de woning te worden ingemeten.
  • 3. Het bezoeken van de woning om de maatvoering van de bouwtekening te controleren. Daarnaast zal bij een bezoek aan de woning alle overige zaken en kenmerken zoals de toegepaste isolatie en de installaties worden opgenomen.
  • 4. Nadat alle gegevens zijn vergaard en in het opnameformulier zijn verwerkt worden de gegevens in de software gevoerd die de berekeningen maakt om te komen tot een energielabel.
  • 5. De laatste stap is het registreren van het energielabel bij het RVO.

De prijs voor het opstellen van een energielabel begint bij € 225,- incl BTW. Deze prijs is gebaseerd op woningen tot een inhoud van 350 m3. Is de woning groter dan bedraagt de meerprijs € 25, incl BTW per 100 m3 extra inhoud. Bij seriematige projecten, bijzondere woningen of meerdere woningen door eenzelfde opdrachtgever zal een prijs op maat worden afgegeven. Informeer altijd naar de mogelijkheden.