Energiescan

Energiescan/advies

Middels een energiescan brengen wij de elektrische installaties en verwarmingsinstallaties in kaart. Uit de scan wordt duidelijk welke gebouwgebonden installaties en individuele apparaten aanwezig zijn, wat het vermogen is en hoe lang deze aan staan. Met deze gegevens zijn wij in staat om een goede inschatting te kunnen maken van het verbruik. Het verbruik wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de energienota’s.

Nadat het onderzoek is verricht brengen wij advies uit om de energiekosten op een acceptabel niveau te krijgen, bijvoorbeeld door:

  • het vervangen van conventionele (TL) verlichting door LED verlichting;
  • het aanbrengen van licht- en bewegingssensoren;
  • het optimaliseren van een cv-installatie;

Als eenmaal de maatregelen zijn uitgevoerd zal de woning of het gebouw worden gemonitoord en kunnen we kijken of bijsturing nodig is.