Gebouwinspecties

Gebouwinspecties

Wij kunnen op verschillende manieren de kwaliteit van gebouwen in kaart brengen. Dat kan middels systematische en genormeerde inspecties zoals de RGDBoei of NEN2767, maar ook op een eenvoudige manier door alleen de aanwezige gebreken te inventariseren en vast te leggen.

Naast inspecties voeren wij ook hoeveelheden inventarisaties uit. Ook hier geldt dat inventarisaties uitgevoerd kunnen worden op basis van normeringen zoals de NEN2580, maar ook nauwkeurige inventarisaties bestemd voor onderhoudsplannen of zelfs voor uitvoering gerelateerde doeleinden zoals glasmaten of strekkende meter schilderwerk.