Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplanning

Om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten op zowel korte, middellange en lange termijn stellen wij in samenspraak met de opdrachtgever een meerjarenonderhoudsplan op. Het meerjarenonderhoudsplan is altijd gebaseerd op een van te voren vastgesteld te behalen kwaliteitsnivo. Door middel van een terugkerende gebouwinspectie kunnen wij vaststellen of het gebouw aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet. Jaarlijks stellen wij een jaarplan op welke inzicht verschaft in de uit te voeren werkzaamheden van een bepaald jaar.