Renovatie en onderhoudsmanagement

Diensten

Renovatie- en onderhoudsmanagement

RohMépa zorgt ervoor dat renovatie en onderhoud past binnen de gestelde kaders en hanteert daarbij het GOTIK principe, oftewel sturen op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit in een goede mix. Hiermee wordt voorkomen dat een project niet op één onderdeel wordt gestuurd.

RohMépa streeft naar een integrale aanpak van de diensten, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van onze systematische aanpak. Hiermee wordt voorkomen dat een individueel product zoals bijvoorbeeld een Meerjarenonderhoudsplanning ergens in een kast beland en er niets mee wordt gedaan.

Binnen Renovatie- en onderhoudsmanagement bieden wij de volgende diensten aan: